Økonomi

Tid er penge, så overvejelser om økonomien i afviklingen af en særlig prøveform afhænger i høj grad af hvor lang tid, der skal investeres i prøveformen.

I første omgang tænker vi på tidsomkostningerne fra institutionens side: eksaminator, censor, administration, eksamensvagter osv. Hvor meget tid kræver prøveformen af forberedelse op til selve eksamensafviklingen, hvor lang tid tager det at eksaminere alle studerende på faget, og hvor lang tid tager det at efterbehandle de studerendes præstationer?

Samtidig er der knyttede forskellige udgifter til ekstraforanstaltninger i eksamenslokalerne alt efter prøveform – det tager fx længere tid for teknisk-administrativt personale at rigge et eksamenslokale til 30 studerendes 4-timers skriftlig eksamen til end til de samme 30 studerendes mundtlige eksamen.

Men også de studerendes tidsforbrug i forbindelse med eksamen bør overvejes – særligt i relation til samtidige eksamener på studiet. Vil man undgå, at den studerende tager en overfladisk læringstilgang til eksamenen og faget som sådan, skal eksamensperioden på studiet planlægges, så der gives tilstrækkelig tid til at forberede sig til den enkelte eksamen.

EKSAMENSFORM ØKONOMI
MCQ og lignende tests Tidskrævende at fremstille, men billigt at gennemføre og bedømme.
Skriftlig stedprøve uden hjælpemidler Tidskrævende at formulere opgaven. Relativt hurtig at bedømme.
Skriftlig stedprøve med hjælpemidler Tidskrævende at formulere opgaven. Relativt hurtig at bedømme.
Større skriftlig (hjemme-) opgave Hurtigt at lave opgaveordlyden. Opgaven tager lang tid at rette.
Portfolio Tager meget lang tid at bedømme og give tilbagemelding på.
Logbog Tager tid for underviser at behandle og vurdere, men peer feedback kan overvejes.
Praktikopgave Tager tid at læse rapporten.
Mdt. trækspørgsmål uden forberedelse Tidsmæssig og logistisk omkostningstung. Dog næsten ingen efterbearbejdningstid.
Mdt. trækspørgsmål med forberedelse uden hjælpemidler Tidsmæssig og logistisk omkostningstung. Dog næsten ingen efterbearbejdningstid.
Mdt. trækspørgsmål med forberedelse og hjælpemidler Tidsmæssig og logistisk omkostningstung. Dog næsten ingen efterbearbejdningstid.
Studenteroplæg Omkostningsneutral.
Stationseksamen (fx OSCE) Meget omkostningstung og logistisk udfordrende.
Praktisk prøve Kan være omkostningstung ved mange studerende.
Aktiv deltagelse Kan være omkostningstung ved mange studerende.
Mundtlig fremlæggelse pba. synopsis Omkostningstung ved mange studerende.
Større skriftlig opgave med mundtlig forsvar Omkostningstung.
Portfolio og mundtlig eksamen Meget omkostningstung.
Projekteksamen Omkostningstung.