VUE & Uddannelse

Test din uddannelse

Test din uddannelse (Excel) giver dig et overblik over, hvor mange gange der udprøves i hver enkelt type læringsmål i løbet af en hel uddannelse.

Du indtaster hvor mange gange, hver enkelt prøveform optræder i løbet af uddannelsen, og får en grafisk repræsentation af det antal gange, hver type læringsmål evalueres. Dette danner et billede af uddannelsens evalueringsmæssige prioritering af læringsmål.

Hvis du ønsker, at den grafiske repræsentation skal tage højde for antallet af ECTS-point, kan du anvende Test din uddannelse ECTS (Excel). Vær opmærksom på, at du kan ændre i de foruddefinerede ECTS-angivelser. Du kan maksimalt have to forskellige ECTS-angivelser pr. prøveform.

Arbejd med din uddannelse

Når du ønsker at arbejde med udvikling af eksamener, kan det være nyttigt med et arbejdsredskab, som giver overblik over sammenhængen mellem fagene, eksamener og de udprøvede læringsmål.

Til det formål har vi lavet Arbejd med din uddannelse (Excel), der kan bruges til at pusle rundt med fag og eksamensformer. Indtast faget eller fagene ud for den tilhørende eksamensform og tryk enter. Herefter fremgår faget af skemaet nedenunder.

Skemaet giver et overblik over variationen i de anvendte eksamensformer. Det giver også overblik over variationen i de udprøvede læringsmål. De mørkegrønne felter i skemaet viser hvilke læringsmål, der kan udprøves med den pågældende eksamensform.