VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Værktøj til Udvikling af Feedbackformer (VUF) er et redskab, der har til formål at inspirere undervisere til at arbejde med feedback på nye måder. Du kan se værktøjet og gode eksempler på anvendelse af feedback i undervisningen via VUF Skemaet eller under praksiseksemplerne i kolonnen til højre.

God feedback består af 3 dele
I universitetsundervisning anvendes oftest summativ, dvs. opsummerende og afsluttende evaluering som tilbagemelding til den studerende ift præstation og niveau, men formativ evaluering har mange fordele. Formativ evaluering er informationer/kommunikation, dvs. feedback, relateret til produkter, processer og aktiviteter, som hjælper den studerende med at vurdere egen viden, færdigheder og kompetencer og med at identificere områder, som kan forbedres, og som giver retningslinjer for fremtidige studieaktiviteter.

Feedback er et værdifuldt lærings- og evalueringsredskab i undervisningen, som kan sikre personlig og faglig udvikling hos de studerende.

God feedback består af 3 dele:

  • Feedback: Hvor står den studerende nu ift. læringsmål og kriterier. Tilbagemelding på den aktuelle præstation.
  • Feed forward: Hvad skal den studerende arbejde med fremadrettet for at nå målene?
  • Feed up: Hvor er vi på vej hen? Tydeliggørelse af og dialog om læringsmål samt kriterier.

Feedback er ikke kun noget, underviseren kan/skal levere. Det er meget lærerigt for studerende både at foretage selvevaluering og peer evaluering ud fra de fastlagte kriterier og mål. Både selv- og peer evaluering giver anledning til, at de studerende reflekterer over læringsmålene, og hvad der egentlig kræves for at nå disse. Det sætter tanker i gang om, hvad der kendetegner den dårlige, den gode og den glimrende præstation. Peer evaluering giver desuden mulighed for gensidig inspiration, idet studerende ofte møder helt nye indgangsvinkler til opgaveløsningen.

Det kan være svært at sikre kvalitetsfeedback på det rigtige tidspunkt, så den studerende får størst udbytte af den. Der er nogle udfordringer som fx arbejdsbyrden både for studerende og underviser, og hvor meget værdi, der lægges i at give feedback. Derfor er det vigtigt at designe feedback aktiviteter, så man får størst muligt udbytte med de ressourcer, man har.

Referencer

Hattie, J. and Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, Vol. 77, No. 1 (Mar., 2007), pp. 81-112.
 
Hounsell, D., McCune, V., Hounsell, J. and Litjens, J. (2008). The quality of guidance and feedback to students. Higher Education Research and Development 27 (1), 55-67.

Karlsen, K. H. (2015). Conceptualising a Model of Feedback in Higher Education. Nordic Studies in Education, Vol. 35, 2-2015, pp. 148–164.

Jonsson, A. (2012). Facilitating productive use of feedback in higher education. Active Learning in Higher Education. 14(1) 63–76.

Nicol, D. (2007). Principles of good assessment and feedback: Theory and practice. From the REAP International Online Conference on Assessment Design for Learner Responsibility, 29th-31st May, 2007.