Vurderingskriterier

Alle eksamensformer er vurderet efter nedenstående vurderingskriterier. Du kan klikke dig ind og læse mere om de enkelte kriterier samt se en kort vurdering af eksamensformerne. For en uddybning heraf kan du læse mere i vurderingsskemaet under de enkelte eksamensformer.

Udfoldningen af vurderingskriterierne er inspireret af:

  • Andersen, H. L., & Tofteskov, J. (2008). Eksamen og eksamensformer – betydning og bedømmelse. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
  • Arbejdsgruppen vedrørende prøveformer ved AU (2008). Rapport om prøveformer – krav og afvikling. Downloadet 23. september 2011
  • Bachman, L. F. (2002), Alternative Interpretations of Alternative Assessments: Some Validity Issues in Educational Performance Assessments. Educational Measurement: Issues and Practice, 21: 5–18.
  • Stockfors, J. et al. Examination – en exempelsamling. Vanliga och mindre vanliga sätt att värdera studieresultat. Downloadet 23. september 2011