Anvende metoder og redskaber

Denne læringsmålskategori er inden for bachelorniveauet på danske universiteter defineret ved at den studerende skal kunne anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne.

På kandidatniveauet skal den studerende mestre fagområdets/ernes videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet/erne.

Eksamensformer, der egner sig til at evaluere dette læringmål:

Eksamensformerm, der kun i nogen grad egner sig til at evaluere dette læringsmål: