Forstå og reflektere over teori, metode og praksis

Denne læringsmålskategori er inden for bachelorniveauet på danske universiteter defineret som at kunne forstå og reflektere over teori, videnskabelige metoder og praksis.

På kandidatniveau skal den studerende kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over
fagområdets/ernes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger.

Eksamensformer, der egner sig til at evaluere dette læringmål:

Eksamensformer, der kun i nogen grad egner sig til at evaluere dette læringmål: