Vurdere problemstillinger og udvælge løsningsmodeller

Denne læringsmålskategori er inden for bachelorniveauet på danske universiteter defineret ved at den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller.

På kandidatniveauet skal den studerende kunne vurdere og vælge blandt fagområdet/ernes videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.

Eksamensformer, der egner sig til at evaluere dette læringmål:

Eksamensformer, der kun i nogen grad egner sig til at evaluere dette læringmål: