Håndtere komplekse situationer - i studie- eller arbejdssammenhænge

Denne læringsmålskategori er inden for bachelorniveauet på danske universiteter defineret ved at den studerende skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge.

På kandidatniveauet skal den studerende kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

Eksamensformer, der egner sig til at evaluere dette læringmål:

Eksamensformer, der kun i nogen grad egner sig til at evaluere dette læringmål: