Tage ansvar for egen læring og udvikling

Denne læringsmålskategori er inden for bachelorniveauet på danske universiteter defineret ved at den studerende skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer.

På kandidatniveauet skal den studerende selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Eksamensformer, der egner sig til at evaluere dette læringmål:

Eksamensformer, der kun i nogen grad egner sig til at evaluere dette læringmål: