Formidle og vurdere faglige problemstillinger

Denne læringsmålskategori er inden for bachelorniveauet defineret ved at den studerende skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikkespecialister.

På kandidat niveau skal den studerende kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister.

Eksamensformer, der egner sig til at evaluere dette læringsmål:

Eksamensformer, der kun i nogen grad egner sig til at evaluere dette læringsmål: