Selvstændigt kunne indgå i samarbejde

Denne læringsmålskategori er inden for bachelorniveauet på danske universiteter defineret ved at den studerende selvstændigt skal kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.

På kandidatniveauet skal den studerende selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.

Eksamensformer, der egner sig til at evaluere dette læringmål:

Eksamensformer, der kun i nogen grad egner sig til at evaluere dette læringmål: