VUE - Praksiseksempler

Camps for yngre studerende


Læringsmål: Forstå, anvende, håndtere, samarbejde
Prøveform: Portfolio og mundtlig eksamen

Suna Løwe Nielsen,
Lektor, Institut for Entreprenørskab,
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU

BAGGRUND
Dette prøveformseksempel er anvendt på 1. semester på kandidatuddannelsen Cand.merc. i Strategic Entrepreneurship ved Syddansk Universitet, Kolding. Prøveformen afprøves første gang i efteråret 2013. I faget arbejder de studerende i grupper og samarbejder med en virksomhed om en problemstilling.

AKTIVITETEN
Til første undervisning inddeles de studerende i grupper. Hver gruppe tildeles en virksomhed som de gennem resten af faget skal samarbejde med. Der er på forhånd ikke aftalt, hvilken problemstilling gruppen skal arbejde med og gruppen er selv ansvarlig for at kontakte virksomheden og aftale nærmere herom. De studerende samarbejde om problemstillingen og skal undervejs tilrettelægge og afvikle en camp med deltagelse af virksomheden. I praksis foregår campen over en dag, hvor de studerende over seks timer skal præsentere deres arbejde og resultater for virksomheden. På campdagen og undervejs i gruppearbejdet, skal alle gruppemedlemmer afprøve sig selv i rollen som facilitator.

Facilitator har ansvaret for at lede gruppen gennem dele af processen og der lægges vægt på faciliators kreative evner til at imødegå og løse udfordringen undervejs. På campdagen afholdes peer-review, hvor gruppemedlemmerne evalurer hinandens indsatser som facilitator. Undervejs skal alle studerende udarbejde en personlig og kreativ logbog, som indeholder deres tanker om processen og refleksioner over arbejdsmetodernes forløb. Logbogen afleveres i portfolio sammen med en synopsis, som består af teoretiske redegørelser over afviklingen af campdagen. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, som har udgangspunkt i den afleverede portfolio.

LÆRINGSMÅL
Formålet med prøveformen er, at de studerende opnår erfaring med rollen som facilitator for en arbejdsgruppe i et kreativt forløb. Det er målet, at den studerende skal være i stand til at planlægge et længerevarende samarbejdsforløb om en autentisk problemstilling og heraf demonstrere sin evne til at håndtere udfordringer på en kreativ og løsningsorienteret måde undervejs.

RESPONS FRA STUDERENDE
Prøveformen har endnu ikke været afviklet under sin nuværende form, hvorfor der ikke forelægger respons for det specifikke eksempel. Uddannelsen har tidligere gjort på brug af camps i samarbejde med virksomheder, hvilket har afstedkommet blandet respons fra de studerende. Nogle studerende finder prøveformen meget udfordrende og tidskrævende. Det opleves som grænseoverskridende at være facilitator for en arbejdsgruppe, som befinder sig i en proces, hvor beslutningerne der tages undervejs, kan have stor betydning for hele arbejdsgruppen. Dernæst opleves det også som en udfordring at være initiativtager til at kontakte en virksomhed og strukturere det videre samarbejdsforløb. Andre studerende anser arbejdet med camps som sjovt og udfordrende og angiver de autentiske problemstillinger som store motivationsfaktorer. Uddannelsen er engelsksproget og har et højt antal af udenlandske studerende fra mange forskellige nationaliteter, hvilket afstedkommer at ofte store kulturforskelle mødes undervejs. For nogle studerende er de frie og kreative udfoldelsesmuligheder som prøveformen lægger op til meget uvante, hvilket også kan have betydning for deres respons på prøveformen.

INSPIRATION
Udviklingen af prøveformen er sket med inspiration fra Syddansk Universitets idégruppe, som arbejder med udvikling af nye prøveformer. Motivationen er sket med afsæt i et ønske om, at afprøve de studerende i rollen som kreativ facilitator og ikke udelukkende deres evne til at demonstrere indholdet af pensum.

Egnet til holdstørrelse: 10-40 (I 2014 afprøves med 35 studerende)
Egnet til niveau:  Kandidatniveau
Egnet til offline, online el. begge: Offline
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja

 

For mere information om VUE bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne prøveform kontakt: 
Suna Løwe Nielsen sso@sam.sdu.dk