VUF - Praksiseksempler

Eksempel 13


Aktør: Peer-evaluering
Type: Projektarbejde

Annemari Munk Svendsen, Studieadjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskablige Fakultet, SDU
Mads Hovgaard, AC fuldmægtig ved Institut for Idræt og Biomekanik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Feedbackaktiviteten er et spil, der er blevet anvendt både som et led i vejledning til bachelorprojekter og i undervisning. De studerende peer evaluerer hinandens opgaver eller bachelorprojekter undervejs i spillet.

Anvendelse
Spillet er blevet anvendt som en ny form for vejledning på bachelorniveau på Idræt og Sundhed: Her sidder de studerende i grupper på 3-6 personer og giver feedback på hinandens opgaver. Vejleder observerer og hjælper med processen. Spillet blev også anvendt i Mads Hovgaards undervisning på Idræt og Sundhed på 2. kvarter i modulet ”Videnskabelig Undersøgelse, Informationssøgning og Opgaveskrivning”. Her var der to hold af ca. 25 studerende på hver.

Selve aktiviteten og omfanget
Feedbackspillet er udviklet af Mads Hovgaard, der har ladet sig inspirere af tekstfeedbackspillet fra Aarhus Universitet, diverse erfaringer og elementer fra Cooperative Learning.

Spillet består af en plade, hvorpå de studerende rykker rundt med hver deres farvebrikker (forskelligt farvede legoklodser). Der er en, der agerer leder i gruppen. Alle i gruppen skiftes til at lande i midten af pladen, når man står dér, får man feedback på sin opgave af de andre. Reglen er, at man ikke må sige noget imens man står i midten og får feedbacken. På den måde lærer den studerende at lytte til feedbacken og ikke bare forsvare sig.

De andre lærer at give konstruktiv feedback. Når alle har fået feedback, kan der sluttes af med, at man må sige noget, og at underviser/vejleder eventuelt knytter nogle kommentarer til også. Der kan desuden laves en opsamlingsrunde på, hvordan selve processen gik, og om feedbacken var konstruktiv, osv.

Det er nødvendigt at have lokaler, hvor de studerende kan sidde i grupper og spille. Desuden skal man have én spilleplade per gruppe og legoklodser til alle i gruppen i forskellige farver.

Erfaringer og evaluering
Vejlederne, der har anvendt spillet, synes det er lidt svært i starten ikke at skulle snakke så meget. De lytter primært til feedbacken, som de studerende giver hinanden. Det gør vejlederarbejdet lidt anderledes, men også lettere for nogen.

De studerende kan godt lide denne form for feedback. Det giver dog nogle problemer med de studerende, der ikke dukker op, og dem, der ikke har forberedt sig. Det kræver, at de studerende er engagerede, men de fleste synes også, at det er spændende med spillet. Efter længere tid var der flere, der ikke brugte spillet mere, fordi de havde fået lært sig at give og tage imod feedback. Men det er meget velegnet til at implementere struktureret feedback.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  3-6 studerende i én gruppe, har man materiale, og behøver man ikke lytte til hver enkelt gruppe, kan der godt være mange hold i gang på én gang (afprøvet op til 60 studerende)
Egnet til niveau:  Bachelorstuderende – evt. også bruges til alle andre slags opgaver, der skal gives feedback på
Egnet til offline, online el. begge:  Offline
Mulighed for andre aktører:  Underviser og vejleder
Er aktiviteten en del af en prøveform? Som 80% aktivt deltagende
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej
Eventuelle referencer: 

Tekstfeedbackspillet fra Aarhus Universitet: Jensen T.W. & Jensen, G.S. Tekstfeedback: et processpil. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet, 2011.

Elementer fra Cooperative Learning, om de 5 K’er for feedback og evalueringer fra modulet året før og egne erfaringer.

Yderligere ressourcer: http://metodo.dk/#tekster-om-spillet

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Annemari Svendsen - amsvendsen@health.sdu.dk
Mads Hovgaard - mhovgaard@health.sdu.dk