VIB Skema - Tilstedeværelsesundervisning

Pædagogisk udfordring Metoder/værktøj Fordele Links til information, gode eksempler, artikler Hvordan kommer jeg i gang?
Hvordan kan studerende aktiveres ved visuelle og dynamiske præsentationer?
 • Præsentationsprogrammet Prezi
 • Interaktive whiteboards (IWB)
 • Prezi kan understøtte præsentation af komplekse og abstrakte sammenhænge
 • IWB kan understøtte din formidling ved direkte interaktion med præsentation på tavlen, hvor noter/annoteringer kan tilføjes undervejs og gemmes
Kontaktpersoner:
Hvordan aktiveres de studerende i forelæsninger på store hold?
 • Online afstemningsværktøjer/Student response systems (SRS)
 • Cases til at skabe dialog
 • One-minute papers/essays
 • Handouts, der støtter de studerendes læring
 • Twitter
  Kontaktpersoner:
Hvordan frigøres tid til kollaborative aktiviteter i undervisningen?
 • Flipped classroom – video ses inden tilstedeværelsesundervisningen
 
 • Kort introvideo til Flipped Classroom
 • VODcasts på medicin- og biomekanikstudierne, SUND
Kontaktpersoner:  
Hvordan laves aktiv læring for grupper?
 • Think-Pair-Share
 • Online afstemningsværktøjer (SRS)
 • De Bono’s Thinking Hats
 • Mind Mapping, Begrebskortlægning og Mini-teaching
 • Kontinua, Yes but-No but og Values Line
 • Socratic Enquiries
 • Snowball, Jigsaw, Envoy og Margolis Wheel
 • Forum Theatre, Bridge Model
  Kontaktpersoner:
Hvordan understøttes dialogbaseret undervisning?
 • Padlet kan bruges til at forberede spørgsmål og oplæg, der debatteres i undervisningen. God måde til inddragelse af studerendes holdninger og opfattelser.
  Kontaktpersoner: