VIB Skema - Mellem tilstedeværelsesundervisningen

Pædagogisk udfordring Metoder/værktøj Fordele Links til information, gode eksempler, artikler Hvordan kommer jeg i gang?
Hvordan skaber man interaktion mellem studerende online?
 • E-tivities
 • Klare og tydelige instrukser til de studerende, der først skal give faglige bidrag online og derefter give hinanden feedback
Kontaktpersoner:
Hvordan motiveres de studerende til at læse en tekst?
 • Blog*
 • De studerende kan skiftes til at skrive referater af en tekst i en blog og stille spørgsmål til teksten inden tilstedeværelsesundervisningen
  Kontaktpersoner:
Hvordan motiveres de studerende til at arbejde med deres tekstproduktion?
 • Wiki*
 • Wiki kan understøtte kollaborativ vidensopbygning
Kontaktpersoner:
Hvordan understøttes dialog online?   
 • Blog*
 • Feedbackloops kan understøttes ved indlæg og kommentarer i en blog
Kontaktpersoner:
 • Diskussionsforum*
 • Kan fremme de studerendes aktive brug af begreber og viden i en diskussion
 
 • Facebook
 • Møder de studerende hvor de er og kan fremme kommunikationen mellem de studerende og underviseren
 
 • Twitter
 • Opmuntrer til øjeblikkelig vidensdeling, kollaborativ læring og medansvar i form af spørgsmål og svar
 
Hvordan kan de studerendes læring synliggøres og evalueres løbende?
 • E-test*
 • Hurtigt tjek af forståelse og refleksioner
 • Feedback både til underviser og til den enkelte studerende
 • Feedback kan automatiseres
 • Mulighed for at lave formative tests
Kontaktpersoner:
 • ePortfolio*
 • Giver de studerende mulighed for løbende at forholde sig til og reflektere over egen udvikling
Kontaktpersoner:
 • Rubrics* /Peer feedback
 • Rubrics hjælper til at fokusere på læringsniveauer og tydelig formidling af bedømmelseskriterier
Kontaktpersoner:

* Værtøjer, der findes i SDUs e-læringsplatform, e-learn.sdu.dk (Blackboard)