VIB

De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring.

SDU Universitetspædagogik har udviklet VIB - Værktøj til Implementering af de Bærende principper - der dels kan inspirere dig metodisk, dels kan sætte dig på sporet af de relevante værktøjer til understøttelse af netop den undervisningsform, du påtænker at ville bruge.

Vi vil anbefale, at du henvender dig til de(n) konsulent(er), der er nævnt som kontaktpersoner ud for de relevante metoder eller værktøj. Herved kan du få:

  • sparring på din undervisning
  • gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med at bruge de metoder og værktøjer, der henvises til i VIB

Der er 3 indgange til VIB:

VIB er under løbende udvikling.