VUF - Praksiseksempler

Eksempel 14


Aktør: Undervisere, automatisk
Type: Tests, opgaveløsning


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Anvendelse af Blackboardtests på forskellig vis i løbet af et semester. Med feedback både automatisk online og fra underviseren og andre studerende.

Anvendelse
Aktiviteten er blevet anvendt i faget ”K501 Grundlæggende Kemi” på TEK på første semester på civilingeniøruddannelsen i kemi- og bioteknologi (bachelor) og diplomingeniøruddannelsen i kemiteknik. Der har været ca. 50 studerende på holdet.

Selve aktiviteten og omfanget
Der udføres tre elektroniske tests i løbet af semestret gennem Blackboard.

Test 1 kører via Blackboards test-funktion og konstrueres ud fra en pool af spørgsmål, så hver studerende får forskellige spørgsmål men på samme niveau og i de samme emner. Feedback foregår elektronisk, da rigtige/forkerte svar oplyses + hvor man kan finde info i lærebogen om opgaven.

Test 2 fungerer som en assignment, hvor de studerende downloader en opgavetekst, besvarer den og afleverer efterfølgende. Der anvendes elektronisk pen el. lign. til besvarelsen, da der bl.a. skal tegnes molekyler og reaktionsmekanismer. Feedback foregår vha. tavle-gennemgang af opgaverne. Studerende og undervisere skiftes, og de forskellige løsningsforslag diskuteres.

Test 3 foregår som en blanding af feedback-formerne for Test 1 og 2, da den består både af en Blackboard-baseret test og en assignment.

Til testene er PC til de studerende nødvendig, elektronisk pen el. lign. samt internet.

Erfaringer og evaluering
Det tager min. et par uger for underviseren at konstruere en ’pool’ af spørgsmål til aktiviteten, men så kan de også bruges igen og igen, så det tager efterfølgende max. en time at få fx Test 1 gjort klar. Feedbacken klares automatisk og så tager det efterfølgende et par timer at kontrollere om den automatiske pointgivning har været korrekt.

Opgaverne til Test 2 tager 1-2 dage at lave, retning tager 1-2 dage og feedback tager 2-4 timer alt afhængig af de studerendes aktivitetsniveau og spørgsmål.

Test 3 er en kombination af ovenstående.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:

Test 1: >30 da tidsforbrug til konstruktion af pool, skal kunne betale sig 
Test 2: <50 da manuel retning tager tid

Egnet til niveau:

Test 1: Bachelor
Test 2: Alle

Egnet til offline, online el. begge:  Begge, da de studerende ikke må være på internettet, når de løser den givne assignment i Test 2 og 3, men skal hente den over nettet. Den Blackboardbaserede Test 1 og en del af Test 3 er online aktiviteter.
Er aktiviteten en del af en prøveform? Ja
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej
Eventuelle referencer:

K.B. Christensen og X. Fretté (2013) Løbende feedback ved elektroniske tests: Effekt på dybere læring? i 17 ting, du kan gøre ved din undervisning. R. Troelsen og L. Rienecker (red.). Inspiration fra Dansk Universitetspædagogisk Netværks konference 2012. s. 11-16.

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Rie Troelsen - riet@sdu.dk