VUF - Praksiseksempler

Eksempel 21


Aktør: Selvevaluering
Type: 
Personlig journal (refleksionsportfolio)

 

Michael Nebeling Petersen
Adjunkt, ph.d.
Institut for Kulturvidenskaber
Kulturstudier
Det Humanistiske Fakultet, SDU 

 


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
For at styrke de studerendes selvevaluering og refleksion, blev de studerende bedt om at føre en personlig journal på Blackboard, som de skulle opdatere efter hver undervisningsgang. Sekundært var det et ønske at styrke alignment mellem undervisning og eksamen.

Anvendelse
På kandidatuddannelsen Kultur og Formidling, blev der i faget Kulturanalytisk metode brugt journals, som udgangspunkt for selvevaluering med det formål at øge de 40 studerendes refleksionsniveau.

Selve aktiviteten og omfanget
Aktiviteten var en del af en række aktiviteter, der alle havde til formål at styrke de studerendes ansvar for egen læring. Journalaktivitetens formål var i den forbindelse at understøtte de studerendes selvevaluering og, med sin selvrefleksive karakter, at styrke de studerendes evne til at se sammenhænge mellem kursets mange elementer.

Efter en kort introduktion den første gang, samt teknisk hjælp til at oprette disse journals, blev de studerende, i slutningen af hver lektion, bedt om at ajouføre deres journal med fokus på det gennemgåede materiale (herunder metode og anvendelse), plenumdiskussioner, egne refleksioner og opnåelse af læringsmål.

Ved introduktionen blev det gjort klart for de studerende, at de ikke ville modtage individuel feedback, men at deres journal samlet ville kunne præge undervisningen i og med at underviseren læste dem.

Erfaringer og evaluering
Overordnet tog de studerende godt i mod journal-tiltaget, og det var klart at se, at det styrkede deres refleksion, skriftlige fremstilling og alignment med eksamensopgaven. De studerendes deltagelse i aktiviteten faldt desværre i løbet af semesteret og det kan derfor tænkes, at tiltaget klart kunne styrkes ved at benytte peer- og underviserfeedback.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  Alle hold
Egnet til niveau:  Kan anvendes på alle niveauer
Egnet til offline, online el. begge:  Begge
Mulighed for andre aktører:  Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej


For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk