VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 18


Aktør: Peer-evaluering
Type:
Opgaveløsning

 

Karin B. Dieperink
Post doc., ph.d.
Kliniks Sygeplejeforsker
Klinisk Institut
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
De studerende udarbejdede individuelle wikier med eksamensfokus. Disse var synlige for medstuderende, og der blev givet peer feedback. Formålet var at skabe større mulighed for refleksion samt en øget grad af alignment mellem undervisning og eksamen.

Anvendelse
Feedbackaktiviteten blev anvendt på kandidatuddannelsen Klinisk Sygepleje, i modulet ”Rehabilitering og Palliation”, for at understøtte læringsmålet ”Viden” fra studieordningen.

Feedbackaktiviteten blev anvendt på et hold, der var præget af stor geografisk spredning, familieforpligtelser og udfordringer i forhold til flere samtidige eksamener. Dette medførte, at de studerende efter eget udsagn følte, at tilstedeværelsestiden på SDU var presset og uden tid og rum til fordybelse. Derfor var det nærliggende at anvende wikier med peer feedback til at skabe et mere fleksibelt rum til fordybelse og refleksion, som den enkelte studerende kunne passe ind i egen kalender.

Selve aktiviteten og omfanget
Som en del af en større individuel opgave, blev de studerende givet mulighed for løbende at lave en personlig wiki, indeholdende definitioner på en lang række af de nye begreber, der blev introduceret gennem undervisningsforløbet, og efterfølgende testet til eksamen. Formålet med disse wikier var at styrke de studerendes læringsudbytte i arbejdet med kliniske problemstillinger og skabe et empirisk grundlag for aktuelle emner, der blev gennemgået i undervisningen.

Selve produktionen af disse wikier gav den enkelte studerende en mulighed for, med udgangspunkt i de kliniske problemstillinger, at konstruere sin egen forståelse af selvvalgte begreber gennemgået i undervisningen. De studerendes forståelse – og læreproces – tog dermed i høj grad udgangspunkt i de studerendes eksisterende viden og var medvirkende til, at de i højere grad kunne erkende og adaptere nye begreber og dermed også få en bedre forståelse for sygeplejerskens rolle i forhold til rehabilitering og palliation.

På de studerendes første undervisningsdag blev de introduceret til brugen af Blackboards wiki funktion, og allerede efter anden undervisningsgang blev de studerende bedt om at gennemse og give feedback på mindst en anden medstuderendes wiki. Der var under hele undervisningsforløbet afsat timer til peer feedbackaktivteten, hvor de studerende i deres studiegrupper kunne diskutere hinandens wikier.

Erfaringer og evaluering
Udover at produktionen af wikier hjalp de studerende til øget refleksion og mere fokus på den teoretiske litteratur, medvirkede det også til en større forståelse af de nye begreber samt et generelt bedre og mere struktureret overblik. 

Peer feedback aktiviteten hjalp ligeledes de studerende til at have et øget løbende fokus på faget gennem hele forløbet, og til en bedre argumentation. En øget effekt kunne måske opnås ved brugen af gruppebaserede wikier, især sammenholdt med at peer feedback fungerede bedst mundtligt i grupper.

Arbejdet med de studerendes individuelle wikier blev i høj grad understøttet og styrket af peer feedbackaktiviteten, og der blev løbende fra de studerendes side – også i undervisningen – arbejdet med produktion og optimering. De studerende gav selv udtryk for, at peer feedback aktiviteten gav et øget fokus og forbedrede deres argumentationsteknik, og var generelt glade for den gensidige inspiration.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  Alle holdstørrelser
Egnet til niveau:  Alle niveauer
Egnet til offline, online el. begge:  Begge dele
Mulighed for andre aktører:  Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Karin B. Dieperink - Karin.Dieperink@rsyd.dk