VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 16


Aktør: Selvevaluering
Type:
Tests

Henrik Skov Midtiby,
Postdoc, PhD ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Det Tekniske Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
De studerende overvejer, hvordan deres egen læring i løbet af lektionen var og giver underviseren online feedback.

Anvendelse
Aktiviteten er blevet anvendt flere gange på første år for ingeniørstuderende på Kemi (Institut for Kemi-, Bio, og Miljøteknologi, TEK). Der er ca. 30 studerende på holdet for matematik og fysik.

Selve aktiviteten og omfanget
De studerende bedes overveje deres læring og stilles følgende spørgsmål med udgangspunkt i den sidste uges undervisning

  • Hvad der var sværest at forstå?
  • Hvad der var lettest at forstå?
  • 3 gode ting
  • Nævn tre ting der kan forbedres

Der blev brugt ca. 10 min. på aktiviteten til slut i en to timers blok. Derefter blev der brugt ca. 15 min. efter timen til underviserens opsamling. De studerende benytter medbragt computer til at give online feedback.

Erfaringer og evaluering
De studerende har bl.a. givet feedback på, hvad de synes var svært at forstå efter en given undervisningsgang. Her kom der bl.a. udtalelser som ”Jeg synes generelt det var meget abstrakt og ville have sat pris på, hvis du kunne have taget det i mindre bidder” og ”Jeg kunne godt lide, at det gik hurtigere i dag”. Dette giver underviseren konstruktiv feedback til forbedringer i undervisningen, og konkrete eksempler på, hvad der kan ændres.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse:  10 – 50 (op til 200) (ved store holdstørrelser bliver antallet af svar nok svært at overskue)
Egnet til niveau:  Alle på uni.
Egnet til offline, online el. begge:  Online
Mulighed for andre aktører:  Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Henrik Skov Midtiby - hemi@mmmi.sdu.dk