VUE - Praksiseksempler

Har du et godt eksempel på en prøveform?


Vi eftersøger eksempler inden for de forskellige prøveformer. Kontakt lektor Rie Troelsen - riet@sdu.dk, hvis du brænder for at dele dine gode eksempler.

Du vil efterfølgende blive kontaktet ift. et kort interview, hvor vi er intereset i at få følgende info fra dig:

  • Praksis (hvad går prøveformen ud på, hvor mange studerende skal udprøves, hvornår gennemføres den, hvem udprøver, …)
  • Erfaring (hvor mange gange har denne prøveform været afprøvet?)
  • Inspiration (Hvor kommer inspirationen fra – evt. fra noget litteratur?)
  • Hvad skal prøveformen udprøve (Læringsmål, studieordning, kompetencebeskrivelse, …)
  • Respons på prøveformen (fra studerende, fra kolleger, fra aftagere, …)
  • Evaluering (erfarede fordele og ulemper ved prøveformen)
  • Fremtiden (hvad mangler vi at vide noget om, hvad opleves – stadig - som vanskeligt at udprøve)