VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 15


Aktør: Undervisere, peer-evaluering, ekstern
Type: Posterfremstilling

 

Kort kontekst for feedbackaktiviteten
De studerende laver et praktisk projekt, der ved afslutningen af semestret præsenteres vha. en poster til resten af holdet, underviserne og andre interesserede fra instituttet. Der stilles spørgsmål og gives feedback fra publikum.

Anvendelse
På 4. semester af uddannelsen til civilingeniør i kemi- og bioteknologi (TEK, bachelor) og diplomingeniør i kemiteknik er der i faget K-PTE4 Instrumentelle analytiske metoder og anvendt statistik. Der var ca. 30 studerende på holdet.

Selve aktiviteten og omfanget
De studerende har i løbet af semestret lavet et praktisk projekt indenfor analytisk kemi og statistik, som de ved afslutningen af semestret skal præsentere vha. en poster. Der gives visse retningslinjer om størrelse og indhold, men ellers er der frit valg mht. design, prioritering, billeder osv.

Posteren præsenteres af projektgruppen ved en ’offentlig’ seance, hvor hele holdet er til stede sammen med undervisere og ansatte fra instituttet, der er interesserede i projekterne. Efterfølgende stilles der spørgsmål til gruppen fra alle tilhørere, ligesom alle deltager i feedback til gruppen.

Afsluttende eksamen for faget foregår som en individuel mundtlig eksamen, så posterpræsentationen er en forsmag på dette og mange af de kritiske spørgsmål fra publikum svarer fint til dem, der stilles til eksamen.

Poster-printer og PC samt tape/tegnestifter el. lign. er blevet brugt til aktiviteten.

Erfaringer og evaluering
Det tager ca. 1-2 dage at forberede poster, og 2-3 timer for præsentation og feedback. Lokalet til præsentationen skal have plads til ophængning af ca. 6 posters og selvfølgelig til publikum.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: <50
Egnet til niveau: Alle
Egnet til offline, online el. begge: Offline
Mulighed for andre aktører: Ja
Er aktiviteten en del af en prøveform? Ja
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk