VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 10


Aktør: Underviser
Type: Oplæg/præsentation

David Needham,
Professor ved Institut for Fysik, Kemi og Farmaci,
Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Farmaci-studerende har arbejdet med selvvalgte emner indenfor pensum og har fået feedback over flere omgange af underviseren. Formålet var at engagere de studerende og få dem til at tænke selvstændigt, så de er mere forberedte på, hvad der forventes af dem, når de kommer ud i jobs som færdiguddannede.

Anvendelse
David har valgt at undervise på en ny måde i faget ”Advanced dosis forms/Avancerede lægemiddelformer” (5 ECTS points) på farmaceut-kandidaten. Her ville David gerne engagere de studerende mere og få dem til at tænke selvstændigt.

Dette gjorde han ved hjælp af sit ”reverse engineering”-koncept. Det går ud på, at de studerende skal stille spørgsmålstegn ved hvordan, hvorfor osv. en lægemiddelform er, som den er. Når de har stillet spørgsmål og delt objektet op i alle dets små dele, kan de finde ud af, om det virker efter hensigten, og om de selv har nye idéer til området baseret på det, de har fundet ud af.

Undervejs i undervisningen var omdrejningen, at de studerende skulle præsentere deres valgte emne for hele holdet. Der var ca. 30 studerende delt op i grupper på tre. Emnerne valgte de studerende selv ud fra en liste med emner fra pensum.

Selve aktiviteten og omfanget
Forløbet tog tre uger. Den første uge valgte de emne efter en kort introduktion. Dagen efter lavede de en kort præsentation af deres emne for hele klassen, hvor underviser gav feedback på de powerpointslides, de havde præsenteret.

I uge to skulle de arbejde mere på opgaven og aflevere powerpointslides igen. Her fik de midtvejsfeedback på de nye powerpointslides og en foreløbig karakter, så de vidste, hvor de lå, og hvor de kunne forbedre sig. Underviseren gav feedback ved at kommentere direkte i hver enkelt powerpointslide og give point ud fra, hvor god den enkelte slide var, så de studerende vidste, hvilke slides de kunne forbedre.

Undervejs i ugerne var underviser tilstede på universitetet og hjalp de studerende, hvis de havde spørgsmål. Underviser svarede også på e-mail, og brugte lang tid på at kommentere i selve præsentationerne i Powerpoint.

I uge tre præsenterede grupperne alt, hvad de havde fundet til hinanden. På denne måde fik de indblik i alle områderne af pensum. Gruppen blev bedømt samlet for deres fulde powerpointslides (ca. 50-60 slides). De skulle også aflevere et essay om, hvad de havde lært undervejs, som de blev bedømt individuelt på. Deres karakter var sammensat af de to bedømmelser.

Erfaringer og evaluering
Der er meget arbejde for underviseren i at give feedback både på powerpointslides og ansigt-til-ansigt. For at lave feedbackformen fuldt ud, skal man som underviser kende til ”reverse engineering”-metoden og selv have prøvet den. David mener, at ”reverse engineering” og feedbacken kan bruges på alle fagområder og på alle aldre og niveauer i undervisning.

Men arbejdet betaler sig, da samtlige studerende arbejdede hårdt og engageret igennem alle tre uger. De var meget begejstrede for at få meget opmærksomhed i undervisningen, og de holdt meget af denne feedbackform.

Pensum til dette lille fag er meget omfattende, og derfor var de glade for at komme pensummet rundt på en mere engagerende måde. Flere af dem nævnte også, at de havde lært rigtigt meget, de ikke ville have gjort ved traditionel forelæsningsundervisning.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: Ca. 30 studerende er rigeligt for én underviser, hvis der skal være plads til feedback
Egnet til niveau: Alle niveauer
Egnet til offline, online el. begge: Begge dele er brugt her
Mulighed for andre aktører: Fx peer evaluering eller vejleder
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej
Eventuelle referencer: Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
David Needham - needham@sdu.dk