VUF - Praksiseksempler

Eksempel 7


Aktør: Underviser
Type: Opgaveløsning

Ib Christensen,
Lektor ved Mads Clausen Instituttet,
Det Tekniske Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Frivillig feedback fra underviser på modulopgaver til en portfolio. Formålet ved at give feedback til de studerende er, at de får mulighed for at forbedre deres opgaver og lære noget af feedbacken.

Anvendelse
På 1. semester har ingeniører et stort modul på 30 ECTS-points sammensat af flere elementer. Der skal afleveres op til 6 opgaver, der samles i en portfolio, der skal godkendes for at bestå. I ét af elementerne (Digital Elektronik) gav underviseren dem mulighed for, at få feedback på deres opgaver.

Selve aktiviteten og omfanget
De studerende får mulighed for at aflevere deres opgaver, få feedback fra underviseren, og så aflevere opgaven igen. På denne måde lærer de af feedbacken og får mulighed for at forbedre sig og aflevere igen. Feedbacken blev givet udenfor de skemalagte timer som et frivilligt tilbud til de studerende, der gerne ville have det.

Erfaringer og evaluering
Underviser bemærker, at der skal sættes tid af til at rette opgaverne to gange, først til feedbacken og så igen til den endelige aflevering. Og så skal der være tid til at give feedbacken til de studerende. Dette gjorde underviseren ansigt til ansigt, men over e-mail, hvis det var meget konkret feedback.

Af de studerende der brugte feedbacken, var alle meget glade for den. Det var dog ikke dem alle, der valgte at gøre brug af tilbuddet. De studerende erkendte, at de selv skulle være opsøgende for at få noget ud af det og klare det bedre.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: Ca. 30 er passende, der skal være overskud til at give feedback til dem
Egnet til niveau:
Egnet til offline, online el. begge:
Mulighed for andre aktører:
Er aktiviteten en del af en prøveform? Nej, den er frivillig
Er aktiviteten med i studieordningen? Nej
Eventuelle referencer: Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Ib Christensen - ic@mci.sdu.dk