VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 5


Aktør: Peer-evaluering, underviser
Type: Oplæg/præsentation, projektarbejde

Hans Lund,
Lektor, Studieleder ved Institut for Idræt og Biomekanik,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
5 dages internat med peer feedback i plenum på to områder: På en problemstilling og på en hel projektplan, samt feedback fra undervisere.

Anvendelse
På masteruddannelsen i rehabilitering er der et 5 dages internat i august, som bliver kaldt ”Sommeruniversitetet”. Formålet med internatet er at afprøve formulering af projektspørgsmål, udvælgelse af metoder til at svare på spørgsmålet og udarbejdelse af en projektplan (synopsis). Desuden bliver de studerende øvet i akademisk og videnskabelig formuleringsevne og mundtligt forsvar samt i at opponere. Der var ca. 30 studerende på holdet, som blev opdelt i grupper på 3-4, så der var plads til feedback til alle.

Selve aktiviteten og omfanget
Først var der en række videopodcasts til de studerende, der gav udgangspunkt for valg af videnskabelig metode og diverse informationskompetencer (fx informationssøgning). Desuden var der introduktion til, hvordan man giver feedback og opponerer: bl.a. fik de studerende at vide, at de først skulle lave et resumé af præsentationen, derefter give ros og ris. Der skulle gives feedback på både metoden, det faglige og selve præsentationen – Med en overvægt af fokus på metoden.

På dag 2 blev der holdt en plenumsession, hvor hver gruppe gav feedback på én anden gruppes baggrund/problemstilling. I plenum var der en fast rækkefølge på feedbacken: Først fra den gruppe, der havde forberedt feedback, så fra resten af holdet og til sidst fra underviseren.

På dag 4 var projektplanen i form af en synopsis færdig. Og på dag 5 blev der holdt plenum igen, med samme fremgangsmåde som dag 2, bare på hele projektplanen.

Der var også vejledning og feedback undervejs fra to undervisere, især efter hver plenum seance. De studerende blev til slut vurderet i grupper både på deres opponering og deres forsvar på projektudkastet.

Erfaringer og evaluering
Underviser skal sætte god tid af til vejledningen af de studerende. Der skal også lægges stor vægt på at forklare de studerende, hvad det vil sige at være opponent. Det er en god ide at lave podcasts, der introducerer nogle emner. Alt dette tager lidt tid, men det giver en høj grad af seriøsitet og engagement fra de studerendes side, især at de ved, hvad de skal gøre.

Det er vigtigt, at der er skabt en god stemning, når der opponeres, så de studerende er mere konstruktive overfor hinanden og engagerer sig i opponeringen.

De studerendes samlede engagement og præsentationer, mener underviseren, taler for sig selv: De studerende præsterede meget.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: Ca. 30 – Med mindre man kan køre parallelsessioner, så der er tid til feedback til flere
Egnet til niveau: -
Egnet til offline, online el. begge: Offline (evt. online kan afprøves med Adobe Connect?)
Mulighed for andre aktører: -
Er aktiviteten en del af en prøveform? Ja
Er aktiviteten med i studieordningen? Ja, den nævnes i studieguiden for sommeruniversitetet. Den er også blevet anvendt som eksamensform på andre moduler
Eventuelle referencer: Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Hans Lund - hlund@health.sdu.dk