VUF - Praksiseksempler

Eksempel 3


Aktør: Peer-evaluering, underviser
Type: Seminaropgave, akademisk skrivning

Jens Smed Rasmussen,
Studieadjunkt ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse,
Det Samfundsfaglige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Seminarer med peer review (evalueringer) og vejledning fra underviser. Pensum og aktiviteter i undervisningen er sammensat, så arbejdet med seminarer og peer review bliver det centrale omdrejningspunkt for behandling af pensum. De studerende øver sig dermed i at arbejde forskningsmæssigt med faget og pensum, og hele processen ligner en publiceringsproces i forbindelse med forskning.

Anvendelse
På HA almen 4. semester i Ervhvervsøkonomi (Ledelsesredskaber, organisation og økonomistyring) anvendes flere feedbackmetoder. Der er ca. 30-40 studerende på et hold, som er inddelt i 10 seminargrupper.

Faget undervises som en blanding af forelæsning, dialoger, fremlæggelser, besøg fra konsulentbranchen og cases fra erhvervslivet samt ikke mindst udfordringer og øvelser til studerende, som skal få dem til at problematisere pensum og faget fagligt.

Selve aktiviteten og omfanget
Der er fire faser i faget: 4 ugers seminarskrivning, ca. 2 uger til peer review inkl. delseminar, 5 ugers seminarskrivning og til slut ca. 2 uger til peer review inkl. delseminar. Hvert peer review delseminar foregår således:

  • Hver seminargruppe indleverer deres foreløbige skriftlige seminar elektronisk.
  • Underviseren fordeler de indleverede seminarer mellem grupperne til peer review (normal faglig og skriftlig seminar-opponering).
  • Opponentgruppen udformer sit review som et skriftligt opponentindlæg og indsætter kommentarer i forfattergruppens elektroniske dokument og sender det tilbage til forfattergruppen og hele holdet. Dette foregår på SDUs e-læringsplatform e-learn.sdu.dk.
  • På et seminarmøde på ca. 40 min. behandles opponentgruppens feedback i en dialog, som styres af opponentgruppen. Hele holdet får dermed udbytte af seminarbehandlingen.
  • Underviseren afslutter med en vurdering til grupperne og giver gode råd til forbedringer.

Ved eksamen behandles de studerendes seminarer på samme måde i det endelige seminar. Her afslutter underviseren med at bedømme seminararbejdet og de faglige resultater. Underviseren vurderer både de faglige resultater og processen.

Feedbacken handler i væsentlig grad om, hvor langt den studerende er nået med hensyn til at kunne formulere, begrunde, gennemføre og vurdere videnskabeligt arbejde indenfor fagområdet samt at overholde kravene til akademisk skriftlighed. Peer review (evaluering) fra medstuderende medvirker til at gøre den videnskabelige tænkemåde mere naturlig for den studerende. Feedbacken handler også om den studerendes forståelse af det faglige pensum. Både konkret og som en naturlig forlængelse af den videnskabelige måde at arbejde med pensum på sammen med litteratur, som de studerende selv søger.

Erfaringer og evaluering
Min erfaring med faget og den pågældende feedbackform er særdeles god. De studerende mødte alle sammen op til mødet ved delseminar 2 selvom mødet foregik fredagen mellem en helligdag og en weekend. Det er tydeligt for mig, at mange studerende på dette hold ændrede deres tænkemåde alvorligt i retning af at tænke som forskere på det faglige område. Sådan har de selv formuleret det. Erfaringen tyder på, at de studerende oplever deltagelsen i delseminarerne som en nødvendighed for overhovedet at kunne gennemføre et seminar tilfredsstillende.

Det er vigtigt at underviseren er til stede, så de studerende hurtigt kan få et møde, hvis de har brug for ekstra feedback. Det er også væsentligt for feedbacken, at de medstuderendes reaktioner og forståelser fremstår tydeligt for opponent- og forfattergrupperne.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: <40 studerende, da der skal være plads til alle. Ideelt set: 10 grupper med 3 i hver
Egnet til niveau: Især 4. semester og senere
Egnet til offline, online el. begge: Begge
Mulighed for andre aktører: Måske
Er aktiviteten en del af en prøveform? Både og – Delseminarerne er ikke obligatoriske for eksamen -  Men en seminaropgave i gruppe med opponering og forsvar er
Er aktiviteten med i studieordningen? Ikke som feedbackaktivitet men seminarerne er beskrevet som eksamensform
Eventuelle referencer: Baseret på egen erfaring og uddannelse


For mere information om VUF bedes du kontakte:

SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Jens Smed Rasmussen - jsr@sam.sdu.dk