VUF - Værktøj til udvikling af feedbackformer

Eksempel 1


Aktør: Selvevaluering, peer-evaluering, underviser
Type: Hjemmeopgave, portfolio

Majbritt Ursula Johansen, 
Forskningsbibliotekar ved
Syddansk Universitetsbibliotek, SDU
Hans Lund,
Lektor, Studieleder ved Institut for Idræt og Biomekanik,
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU


Kort kontekst for feedbackaktiviteten
Aktiviteten er et værktøj til litteratursøgning med indbygget selvevaluering. Formålet er, at de studerende skal kunne værktøjet så godt, at de kan evaluere sig selv i forhold til det, og langsomt blive bedre til litteratursøgningen.

Anvendelse
Værktøjet er blevet anvendt som en del af undervisningen i litteratursøgning især i faget videnskabelig metode på SUND, bl.a. til studerende på psykologi, fysioterapi, idræt og kiropraktik. Underviserne håber, at værktøjet vil sprede sig til andre fakulteter med små modifikationer, der passer til de enkelte fagområder.

Normalt undervises der på holdstørrelse af maksimalt 30-45 studerende, så man kan nå rundt og hjælpe de enkelte bl.a. under workshoppen. Men der kan sagtens undervises på større hold.
De studerende kan være alt mellem bachelorstuderende og Ph.d.-studerende, men 1. års studerende er stadig lidt for nye til at tage imod dette værktøj.

Selve aktiviteten og omfanget
Værktøjet fortæller de studerende, hvordan de skal gribe litteratursøgningen an. Den viser, hvad næste skridt i søgningen er, og giver de studerende mulighed for hele tiden at evaluere sig selv og forbedre deres søgeproces.

Undervisning i værktøjet er normalt på 3 x 2 undervisningstimer. De studerende skal bruge computere til at søge litteratur på. Først gennemgås værktøjet i to timer inklusiv en lille workshop, hvor de studerende stilles en opgave, og underviser går rundt og hjælper dem. Derefter får de stillet en hjemmeopgave, der skal laves til næste gang, hvor nogle af opgaverne gennemgås på klassen. I de sidste to timer giver de studerende peer evaluering og underviser giver feedback. Målet er, at de studerende lærer at kunne evaluere sig selv og bruge værktøjet optimalt.

Værktøjet forventes at ligge online i løbet af 2014. Herfra kan de studerende gemme deres søgeprocesser igennem hele deres uddannelse i en portfolio, hvor de kan se deres egne fremskridt, og hvad de har gjort gang for gang som en kontinuerlig læringsmetode. Når værktøjet ligger online, giver det også mulighed for peer evaluering og feedback fra underviseren på portfolioen.

Erfaringer og evaluering
Værktøjet er indtil videre blevet testet på ca. 400 studerende. De er generelt rigtig glade for værktøjet og kan se anvendelsen af det. Når der er mulighed for at evaluere sig selv hele tiden undervejs i litteratursøgningen, giver det bedre resultater og forhindrer, at man går i stå i processen. Majbritt og Hans håber, at værktøjet bliver spredt til andre fagområder og fakulteter.

Vurdering: I hvilke kontekster vil feedbackaktiviteten kunne anvendes?

Egnet til holdstørrelse: Alle, men højest 30-45 personer, hvis man laver workshop og vil nå rundt til dem alle
Egnet til niveau: Bachelor, kandidat og Ph.d. Dog ikke 1.års studerende (de er lidt for nye)
Egnet til offline, online el. begge: Feedback foregår offline, men de studerende skal bruge online adgang i undervisningen. Værktøjet ligger online engang i 2014
Mulighed for andre aktører: Peer evaluering og underviser på længere sigt ifht. portfolioen 
Er aktiviteten en del af en prøveform? Ja: Hos fysioterapi og kandidat i idræt
Nej: ikke hos bachelor i idrætm kiropraktik, m.fl. 
Er aktiviteten med i studieordningen? Ikke direkte som feedbackaktivitet, men de studerende skal kunne selvevalueringsprocessen i værktøjet, da de i curriculum skal kunne udføre informationssøgninger og vurdere relevansen af det fundne
Eventuelle referencer: Nej

 

For mere information om VUF bedes du kontakte:
SDU Universitetspædagogik - Inger-Marie F. Christensen - imc@sdu.dk eller Rie Troelsen - riet@sdu.dk

For mere dybdegående information om denne feedbackaktivitet kontakt: 
Majbritt Johansen - muj@bib.sdu.dk
Hans Lund - hlund@health.sdu.dk